Mes padedame savo Klientams efektyviai plėtoti santykius su jų verslo partneriais įgyvendinant įvairius verslo projektus, kad būtų išvengta probleminių situacijų versle. Teismų precedentų detali analizė, teoriniai tyrimai ir praktinė patirtis leidžia mūsų Klientams išvengti nuostolių, sustiprinti kontrahento paskatas laiku ir sąžiningai vykdyti savo sutartinius įsipareigojimus, sumažinti teisminių ginčų priežastis.

Advokatai teikia šias teisines paslaugas:

  • verslo projektų įgyvendinimo teisinių algoritmų sudarymas;

  • Kliento interesų atstovavimas derybose su trečiaisiais asmenimis dėl sutarčių sudarymo;

  • sutarčių projektų parengimas, galimų rizikų, susijusių su sutarčių sudarymu ir vykdymu, nustatymas ir pašalinimas, įvairių sutarčių teisinė ekspertizė;

  • standartinių komercinių sutarčių optimizavimas;

  • Kliento interesų apsaugos priemonės nuo nesąžiningų sutarties šalių;

  • komercinių sutarčių su užsienio partneriais parengimas, palankios jurisdikcijos identifikavimas, arbitražinės išlygos;

  • jau sudarytų sutarčių teisinis įvertinimas, rekomendacijos dėl jų tolimesnio vykdymo ar pakeitimų būtinybės, siekiant minimizuoti išaiškintas ir tikėtinas rizikas;

  • teisės konsultacijos investicinių projektų klausimais;

  • teisės konsultacijos inovacijų klausimais.