Ar man reikalingos advokato paslaugos?

Bet kokias teisines problemas, kylančias Jūsų gyvenime, Jums padės išspręsti aukštos kvalifikacijos patyrę jurisprudencijos specialistai – advokatai, kurie kiekvienoje civilizuotoje valstybėje užima ypatingą padėtį ir priskiriami teisinės bendruomenės elitui. Kiekvienas asmuo turi teisę pasirinkti advokatą, kuris patartų, jam atstovautų ar gintų jo teises ir teisėtus interesus.

Senolių išmintis byloja: niekas neapsaugotas nuo „tiurmos“. Susidūrus su baudžiamosios bylos grėsme, neverta tuščiai tikėtis, kad viskas susitvarkys savaime, verčiau nedelsiant pasinaudoti savo konstitucine teise į gynybą – kreiptis į patikimą advokatą. Advokatas adekvačiai, ramiai ir objektyviai įvertins iškilusią problemą ar konfliktinę situaciją, palaikys ir nuramins Jus, suformuos efektyvios gynybos poziciją ir tolimesnių veiksmų planą.

Kartais manoma, kad jeigu byla civilinė, o ne baudžiamoji, žmogus, tiesiog perskaitęs keletą įstatymo straipsnių, savarankiškai sugebės teisme apginti savo teises ir teisėtus interesus, todėl jam advokatas nereikalingas. Galbūt ir galima taip rizikingai mąstyti, jeigu ieškinio suma nedidelė, todėl nesėkmės atveju netektis būtų nelabai didelė. Kita vertus, jeigu ieškinio suma kiek reikšmingesnė arba sprendžiamas principinės svarbos klausimas, neatsakinga pasitikėti vien tik savo išmone ir nesikreipti į teisės profesionalą. Todėl jei manote, kad buvo pažeistos Jūsų turtinės ar neturtinės teisės ir teisėti interesai, arba jei Jūs esate šaukiami į teismą atsakovu, visada būtina pasitarti su savo advokatu.


Kuo advokatai gali man padėti?

Advokatų veikla yra teisinių paslaugų teikimas. Tai teisės konsultacijos fiziniams ir juridiniams asmenims (patarimai teisės klausimais), teisinę reikšmę turinčių dokumentų rengimas, atstovavimas teisės klausimais, gynyba bei atstovavimas bylų procese.

Iš esmės advokato teikiamas teisines paslaugas galima suskirstyti į dvi sritis: 1) kliento atstovavimas ir gynyba teismuose nagrinėjamose administracinėse, baudžiamosiose ir civilinėse bylose; 2) advokato teisinės paslaugos sprendžiant kitus Klientui svarbius teisinius klausimus – kliento atstovavimas kitose institucijose, teisės konsultacijos žodžiu ir raštu, sutarčių ir kitų teisinę reikšmę turinčių dokumentų rengimas, teisinė ekspertizė, teisinis auditas, mediacija (civilinių ginčų taikinamasis tarpininkavimas) ir kitų teisinių klausimų, nesusijusių su bylinėjimusi teisme, sprendimas.


Kokios yra mano bylos perspektyvos?

Atskiros bylos sėkmingos baigties prognozė priklauso nuo plataus spektro aplinkybių. Advokatas tiria ir vertina iš kliento pasakojimų gautą žodinę informaciją, rašytinius įrodymus.

Tik atlikęs praeities įvykių teisinę analizę, teisiškai įvertinęs kliento tikslus, nustatęs kliento reikalavimų pagrįstumą ir teisėtumą bei parinkęs teisines priemones kliento tikslams pasiekti, advokatas gali prognozuoti bylos baigtį.

Reikia turėti galvoje, kad objektyviai neįmanoma ir neprofesionalu suteikti šimtaprocentines garantijas dėl bylos baigties. Galutinį teisinį bylos įvertinimą pateiks tik teismas. Advokatas gali prognozuoti tik tikėtiną bylos baigtį, nes jis nežino, kokiais duomenimis disponuoja priešinga šalis, kokius įrodymus ji pateiks savo reikalavimams ir atsikirtimams pagrįsti.


Kiek kainuoja jūsų paslaugos?

Įstatymai yra universalūs, tačiau kiekvieno kliento problema yra individuali, todėl nėra universalių teisinių sprendimų visiems gyvenimo atvejams, kaip ir neegzistuoja visuotinai patvirtinti įkainiai už advokato teisines paslaugas. Kiekvienu atveju apmokėjimo už teisines paslaugas klausimas sprendžiamas individuliai. Sužinoti tikslesnę informaciją dėl apmokėjimo už teisines paslaugas Jūs galite tikėtis tik tuomet, kai advokatas susipažins su jūsų teisinės problemos ar bylos esminėmis aplinkybėmis.

Norėtume atkreipti dėmesį, kad mes nepraktikuojame konvejerinio bylų sprendimo, neštampuojame šabloninių teisinių dokumentų, nesivaikome Klientų. Mes didžiuojamės galėdami pasiūlyti kokybiškas aukšto profesinio lygio teisines paslaugas Klientams, kurie tai vertina.


Susisiekite su mumis ↗

Mobil. tel. +370 684 96131


<http://www.privatedaddy.com/?q=NyFHUwxPdmYAdDlNFBVpGXIMfWdmbl0xMWpG_19>