Mediacija (civilinių ginčų taikinamasis tarpininkavimas) – civilinių ginčų sprendimo procedūra, kurios metu vienas ar keli civilinių ginčų taikinimo tarpininkai (mediatoriai) padeda civilinio ginčo šalims taikiai spręsti ginčą.

Advokatai Jums padės:

  • organizuoti taikinamąjį procesą;

  • apibendrinti kiekvienos šalies argumentus;

  • atskirti objektyvias problemas ir subjektyvų požiūrį;

  • atrasti ir išnagrinėti įvairius ginčo sprendimo variantus ir pateikti šalims jų įgyvendinimo perspektyvas;

  • suartinti šalių pozicijas;

  • užfiksuoti pasiektą susitarimą ir įteisinti jį Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.