Nepriekaištingas elgesys

Advokato Kazio Krivkos kontoros advokatai visada saugo profesinę garbę ir orumą, nediskredituoja advokato vardo, duotos priesaikos ir teisingumo idėjos.

Nepriklausomumas

Atlikdami profesines pareigas Advokato Kazio Krivkos kontoros advokatai yra visiškai nepriklausomi nuo bet kokios įtakos, kuri gali kilti dėl asmeninių interesų ar išorinio poveikio.

Konfidencialumas

Konfidencialumas yra pagrindinė ir svarbiausia advokato teisė ir pareiga. Advokato Kazio Krivkos kontoros advokatai garantuoja Klientui, kad suteikta informacija bus saugoma kaip advokato profesinė paslaptis. Advokato profesinę paslaptį sudaro kreipimosi į advokatą faktas, sutarties su Klientu sąlygos, Kliento suteikta informacija ir pateikti duomenys, konsultacijos pobūdis ir Kliento pavedimu advokato surinkti duomenys. Klientas gali leisti advokatui atskleisti tam tikrą informaciją.

Sąžiningumas

Advokato Kazio Krivkos kontoros advokatai visada konsultuoja, gina Klientą ir jam atstovauja sąžiningai, rūpestingai ir protingai. Advokatai pagal Kliento pageidavimus teikia informaciją apie jiems patikėtos bylos ar kito klausimo nagrinėjimo eigą.

Pareigingumas

Advokato Kazio Krivkos kontoros advokatai niekada nepriima Kliento pavedimo, jeigu žino ir supranta, kad nesugebės jo tinkamai ar laiku atlikti.

Prioritetai

Laikydamiesi įstatymų ir profesinės etikos taisyklių Advokato Kazio Krivkos kontoros advokatai visada veikia atsižvelgdami į savo Kliento interesus ir teikia jiems prioritetą.

Interesų konflikto vengimas

Advokato Kazio Krivkos kontoros advokatai nekonsultuoja, neatstovauja ir neveikia dviejų ar daugiau Klientų vardu toje pačioje byloje ar tuo pačiu klausimu, jeigu yra tų Klientų interesų konfliktas arba didelė tikimybė jam atsirasti. Advokatai taip pat atsisako atstovauti naujam klientui, jeigu rizikuojama atskleisti konfidencialią informaciją, kurią jam patikėjo buvęs Klientas, arba jeigu advokato turimos žinios apie buvusį Klientą suteiktų nepagrįsto pranašumo naujam Klientui.

Ekonomiškumas

Advokato Kazio Krivkos kontoros advokatai visada stengiasi, kad Kliento problema būtų išspręsta kuo ekonomiškiau ir pataria Klientui atitinkamose jos sprendimo stadijose taikiai išspręsti ginčą ir (arba) pasirinkti alternatyvų ginčo sprendimo būdą.

Pagarba ir drąsa

Advokato Kazio Krivkos kontoros advokatai, reikšdami teismui ir kitiems deramą pagarbą ir mandagiai elgdamiesi, garbingai ir drąsiai gina savo Kliento interesus, neatsižvelgdami į savo interesus ir į jokius padarinius sau ar bet kuriam kitam asmeniui.

Tiesa

Advokato Kazio Krivkos kontoros advokatai neteikia teismui žinomai neteisingos ar klaidinančios informacijos.

 

Advokatų profesinę veiklą reglamentuojantys Lietuvos Respublikos teisės aktai:

Apie mus

Advokatai

Veiklos sritys