Advokatų atliekamas įrodymų rinkimas ir nepriklausomas faktų tyrimas – veiksmingas Kliento teisių ir teisėtų interesų gynybos būdas nesikreipiant į teismą ir bet kurioje administracinio, civilinio ir baudžiamojo proceso stadijoje.

Paslaugos

  • Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos advokatūros įstatymu advokatas turi teisę rinkti duomenis, kurie reikalingi teikiant teisines paslaugas, reikalauti iš įvairių institucijų, organizacijų, juridinių ir fizinių asmenų pateikti įvairias pažymas ir kitokius dokumentus ar jų patvirtintas kopijas, kurie esant reikalui gali būti panaudoti kaip rašytiniai įrodymai teismo procese.