Advokatai teikia Klientams teisės konsultacijas sudarant nekilnojamojo turto sandorius, atstovauja Klientų interesams teisme, vietos savivaldos ir valstybės institucijose. Nekilnojamojo turto sandorio šalims labai aktualus turėtų būti sandorio teisėtumo klausimas, nes suinteresuotam asmeniui pareiškus ieškinį ir bylos nagrinėjimo metu įrodžius Civiliniame kodekse nustatytas sąlygas, teismas gali sandorį pripažinti negaliojančiu. Kvalifikuota advokato teisinė pagalba sudarant nekilnojamojo turto sandorius užtikrina Jūsų turtinių teisių apsaugą. Advokatai padės Jums bet kokioje nekilnojamojo turto sandorio sudarymo stadijoje.

Advokatai teikia šias paslaugas:

  • teisės patarimai visais nekilnojamojo turto sandorių (pirkimas ir pardavimas, nuoma, hipoteka ir kita) sudarymo, pakeitimo, nutraukimo, nuginčijimo klausimais;

  • nekilnojamojo turto sandorio projekto parengimas;

  • teisės konsultacijos nekilnojamojo turto privatizavimo klausimais;

  • teisės konsultacijos statybų teisės klausimais;

  • atstovavimas Klientų interesams nekilnojamojo turto ir statybos teisės klausimais;

  • atstovavimas Klientams ginčuose dėl statybos teisės aktų pažeidimų ir jų sureguliavimo klausimais;

  • kreipimasis į Registrų centrą dėl informacijos apie perkamą (parduodamą) nekilnojamąjį turtą ir teisių į jį apimties bei suvaržymų;

  • preliminariosios sutarties sąlygų teisinis įvertinimas;

  • dalyvavimas derybose su nekilnojamojo turto pirkėju (pardavėju) dėl preliminariosios sutarties sudarymo;

  • dalyvavimas pasirašant pagrindinę nekilnojamojo turto pirkimo pardavimo sutartį.