Mes konsultuojame visais paveldėjimo teisės klausimais, taip pat atstovaujame savo Klientams visuose ikiteisminiuose ir teisminiuose ginčuose, kylančiuose iš paveldėjimo teisinių santykių.

Advokatai teikia šias paslaugas:

 • teisės konsultacijos dėl testamentų sudarymo;

 • teisės konsultacijos palikimo priėmimo klausimais;

 • palikimo priėmimas, faktiškai pradėjus valdyti turtą;

 • praleisto termino palikimui priimti atnaujinimas;

 • paveldėjimo teisės ginčijamas;

 • testamento ar jo atskirų dalių pripažinimas negaliojančiais;

 • palikėjo kreditorių interesų gynimas;

 • įpėdinių savitarpio santykių ir ginčų sprendimas;

 • ginčų su palikėjo kreditoriais reguliavimas;

 • palikimo pasidalijimo klausimų sprendimas;

 • kitų paveldėjimo reikalų tvarkymas;

 • atstovavimas visų instancijų teismuose nagrinėjant ginčus, kylančius iš paveldėjimo teisinių santykių.

 

Daugiau informacijos ► wiki.paveldėjimas.lt