Mes konsultuojame paveldėjimo teisės klausimais ir atstovaujame savo Klientams ginčuose dėl paveldėjimo. Rengiame pareiškimus teismui dėl palikimo priėmimo faktiniu valdymu ir praleisto termino palikimui priimti atnaujinimo.

Advokatai teikia šias paslaugas:

 • teisės konsultacijos dėl testamentų sudarymo;

 • teisės konsultacijos palikimo priėmimo klausimais;

 • palikimo priėmimas, faktiškai pradėjus valdyti turtą;

 • praleisto termino palikimui priimti atnaujinimas;

 • paveldėjimo teisės ginčijimas;

 • testamento ar jo atskirų dalių pripažinimas negaliojančiais;

 • palikėjo kreditorių interesų gynimas;

 • įpėdinių savitarpio santykių ir ginčų sprendimas;

 • ginčų su palikėjo kreditoriais reguliavimas;

 • palikimo pasidalijimo klausimų sprendimas;

 • kitų paveldėjimo reikalų tvarkymas;

 • atstovavimas visų instancijų teismuose nagrinėjant ginčus dėl paveldėjimo.

Kontoros advokatų praktika. Sudėtingesni paveldėjimo atvejai

Pareiškėjos teta mirė 2003 metais. Palikėja testamento nepaliko. Palikėjai po mirties buvo atkurtos nuosavybės teisės į žemės sklypus. Pareiškėja yra penktos eilės palikėjos įpėdinė pagal įstatymą. 2019 metais advokatai parengė pareiškėjos pareiškimą dėl tetos palikimo priėmimo ir pateikė jį teismui. Teismas palikėjos pareiškimą patenkino. Pareiškėja tapo tetos žemės sklypų savininke.
Palikėja mirė 2010 metais. Savo butą testamentu paliko anūkui. Tačiau anūkas nežinojo, kad palikimą reikia priimti per 3 mėnesius nuo jo atsiradimo, todėl prarado teisę kreiptis dėl palikimo priėmimo pagal testamentą. Advokatų 2019 metais parengtą anūko pareiškimą dėl senelės palikimo priėmimo teismas patenkino. Anūkas tapo senelės buto savininku.
Pareiškėjos tėvai išsituokė 1996 metais, tačiau 1993 metais privatizuotas butas liko nepadalintas. Pareiškėjos tėvas mirė 1997 metais. Pareiškėjos motina mirė 2017 metais. Jis savo turtą testamentu paliko pareiškėjai. Tačiau pagal šį testamentą pareiškėja paveldėjo tik 1/2 buto. Advokatų parengtą pareiškimą dėl tėvo palikimo priėmimo teismas patenkino. Pareiškėja tapo viso buto savininke.

Palikėjo A mirties momentu jo vardu turto nebuvo. Nuosavybės teisės į žemės sklypą buvo atkurtos po jo mirties. Penktos eilės palikėjo įpėdinis pagal įstatymą Palikėjas B taip pat mirė, nesulaukęs nuosavybės teisių į žemės sklypą atkūrimo Palikėjui A. Pareiškėjas priėmė Palikėjo B palikimą. Paaiškėjo, kad Palikėjas B aktyviai dalyvavo nuosavybės teisių į žemės sklypą atkūrime Palikėjui A po jo mirties. Advokatai parengė pareiškimą teismui dėl Palikėjo A palikimo priėmimo ir prašė teismo pripažinti, kad pastarojo palikimą priėmė Palikėjas B. Tokiu būdu Palikėjo B palikimą priėmęs pareiškėjas tapo Palikėjos A žemės sklypo savininku.
Mirus sutuoktiniui, pareiškėja daug metu gyveno jiems bendrąja jungtine sutuoktinių nuosavybe priklausančiame gyvenamajame name. Tačiau kai buvo kreiptasi į banką dėl kredito šio gyvenamojo namo remontui, bankas atsisakė spręsti šį klausimą iki bus išspręstas gyvenamojo namo bendraturčiu dar laikomo mirusio sutuoktinio turto paveldėjimas. Advokatų parengtą pareiškimą dėl mirusio sutuoktinio turto paveldėjimo teismas patenkino.
Mirė sutuoktinė. Po kelių metų mirė ją pergyvenęs sutuoktinis. Po pastarojo mirties vaikai kreipėsi į notarą dėl tėvų palikimo priėmimo. Tačiau jau buvo praleistas terminas motinos palikimui priimti, todėl vaikai galėjo paveldėti tik ½ dalį tėvams priklausiusio turto. Advokatai parengė pareiškimą teismui dėl motinos palikimo priėmimo, kurį teismas patenkino. Vaikai paveldėjo visą tėvams priklausiusį butą.

Mirus motinai, pareiškėjas dėl savo neįgalumo ir lietuvių kalbos nemokėjimo negalėjo žinoti, kad yra nustatytas trijų mėnesių terminas palikimui priimti nuo palikimo atsiradimo dienos. Apie tai sužinojo tik po metų, kai kreipėsi į notarą. Pagal advokatų parengtą pareiškimą dėl praleisto termino palikimui priimti atnaujinimo, teismas atnaujino terminą palikimui priimti. Po to pareiškėjas priėmė motinos palikimą ir tapo jai iki jos mirties priklausiusio buto savininku.
Pareiškėjas negalėjo pasirūpinti mirusios sutuoktinės palikimo priėmimu, nes sirgo Alzheimerio liga. Advokatai ėmėsi veiksmų, kad pareiškėjas būtų pripažintas neveiksniu ir jam paskirtas globėjas. Globėjo iniciatyva advokatai pareiškėjo vardu parengė pareiškimą dėl pareiškėjo sutuoktinės palikimo priėmimo. Teismas pareiškimą patenkino. Pareiškėjas tapo jo sutuoktinei iki jos mirties priklausiusio buto, garažo ir žemės sklypo savininku.
Palikėjas testamento nepaliko. Jo palikimą priėmė sūnus. Paveldėtą butą pardavė. Duktė palikimo nepriėmė, bet ir neatsisakė palikimo. Praėjus 10 metų palikėjo sūnus mirė. Dar vėliau palikėjui buvo atkurtos nuosavybės teisės į žemės sklypus. Duktė kreipėsi teisinės pagalbos į kontoros advokatus. Advokatai pareiškėjos vardu pateikė teismui pareiškimą dėl praleisto terminio palikimui priimti atnaujinimo. Teismas pareiškimą patenkino. Tokiu būdu duktė paveldėjo minėtus žemės sklypus ir tapo jų savininke.

Daugiau informacijos ► wiki.paveldėjimas.lt