Sisteminis teisinis mąstymasComments Off

Teisinės problemos sprendžiamos ne tik atsižvelgiant į teisės doktriną bei teismų precedentus, bet ir pasitelkiant bendruosius bei specialiuosius mokslinio tyrimo metodus.