Įmonės bankrotas – sudėtingas ekonominis-teisinis procesas. Probleminių situacijų neišvengia tiek bankrutuojančios arba bankrutavusios įmonės kreditoriai, tiek akcininkai. Nors kiekvienas iš jų turi savarankiškus ir dažnai priešingus interesus, tačiau juos gali suvienyti bendras tikslas atkurti įmonės mokumą. Bet kuriuo atveju būtinos kompetentingos advokatų teisės konsultacijos, nes ekonominiai sprendimai derintini su teisės reikalavimais.

Paslaugos:

  • kreditorių ir (arba) akcininkų interesų gynimas, jų konsultavimas bei atstovavimas jiems teisminiame ir neteisminiame įmonės bankroto bei restruktūrizavimo procese;

  • teisinė pagalba restruktūrizuojant ar išieškant skolas.